بلیط هواپیما سوئیت تبریز

بازارهای صادراتی

مرهم صنایع‌دستی بر مشکل بیکاری و مهاجرت

مرهم صنایع‌دستی بر مشکل بیکاری و مهاجرت

بسیار بزرگی دارند و سایر صنایع‌دستی کشور نیز با توجه به مشکل اشتغال و مهاجرت، می‌توانند با کمترین سرمایه‌گذاری بسیار راهگشا باشند.» رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شیراز همچنین تاکید کرد: «تکنولوژی صنایع‌دستی بومی در اختیار ماست و بازارهای صادراتی نسبتا خوبی نیز در این زمینه‌ داریم که باید از این فرصت استفاده کنیم تا اقتصاد هنر خود را به‌خوبی در دنیا نمایان سازیم.» ...