بلیط هواپیما سوئیت تبریز

بازارهای خرید بزرگ

تهران، شهری اسلامی با بازارهای خرید بزرگ

تهران، شهری اسلامی با بازارهای خرید بزرگ

جذب کرده گفت: نحوه برخورد زنان ایرانی با اسلام برایم قابل توجه است. این فعال روس مشاهدات خود در سفر به تهران برای خبرنگار ایرنا چنین بازگو کرد: برخلاف تصورم تهران شهری بزرگ و مدرن است که بازارهای خرید بزرگی دارد؛ می توان ساعت ها در بازارهای های این شهر با لذت قدم زد. رییس اتحادیه زنان مسلمان گرجستان نیز تهران را از جمله...