بلیط هواپیما سوئیت تبریز

بازارهای ترکیه

صادرکنندگان بزرگ دنیا در نمایشگاه صنایع‌دستی ایران

صادرکنندگان بزرگ دنیا در نمایشگاه صنایع‌دستی ایران

کرد: متاسفانه اغلب صادرات ما چمدانی است و امیدواریم مذاکرات 1+5 خوب پیش برود تا امکان تجارت شفاف ایجاد شود و بتوانیم از طریق گمرکات آمار شفافی داشته باشیم و صادرات این محصولات قانونی انجام شود. در حال حاضر در بازارهای ترکیه، صنایع‌دستی ما پر است اما این موارد بدون اطلاع ما خارج شده است. نامورمطلق با بیان اینکه امیدواریم در آینده فرش و جواهرات به صنایع‌دستی بازگردد، خاطرنشان کرد:...