بلیط هواپیما سوئیت تبریز

بارنامه هوایی

شرکت حمل و نقل بین المللی

شرکت حمل و نقل بین المللی

مرکب فیاتا (.F.B.L) یک سند حمل مرکب می باشد که به وسیله فیاتا برای استفاده عاملین حمل و نقل (Forwarder) بین المللی که به عنوان عاملان حمل و نقل مرکب عمل می کنند تنظیم شده است. بارنامه هوایی بارنامه هوایی که آنرا AIR WAY BILL یا AIR CONSIGMENT NOTE ویا AIR FREIGHT NOTE می‌نامند که معمولا در ۱۲ نسخه صادر می گردد که...