رزرو هتل ایران بوم گردی

بارنامه حمل مرکب

شرکت حمل و نقل بین المللی

شرکت حمل و نقل بین المللی

بارنامه ها کسب نمایید. بارنامه معمولا در سه نسخه اصل که عبارت ORIGINAL روی آن درج شده است و چند عدد کپی صادر می شوند که در روی نسخه های کپی عبارت copy درج می شود. بارنامه حمل مرکب فیاتا (.F.B.L) یک سند حمل مرکب می باشد که به وسیله فیاتا برای استفاده عاملین حمل و نقل (Forwarder) بین المللی که به عنوان عاملان حمل...

جاباما