بلیط هواپیما سوئیت تبریز

باربد

خسروانی ها

خسروانی ها

اشعاری که برای خواندن با بربط و دیگر ابزار موسیقایی , ساخته و پرداخته باربد بوده اند , خسروانی می خوانده اند .وی 360 داستان و نوای توام با شعر و موسیقی ساخته بود که هرکدام ویژه ی روزی از سال بود .  از جمله هفت دستان وی ویژه ی 7 روز هفته بوده و هفت خسروانی نام داشت . همچنین سی لحن هم برای سی روز ماه داشت که...