بلیط هواپیما سوئیت تبریز

باران اسیدی

شبنم فرساینده ، باران اسیدی و سنگ های تخت جمشید

شبنم فرساینده ، باران اسیدی و سنگ های تخت جمشید

تاریخ خبر : 1392/11/1 - باورش سخت است اما آب ولطیف ترازآن شبنم، سنگ های سترگ را می فرساید همان سنگ هایی که پتک های آهنین را شکست می دهند واین قصه تخت جمشید است و مقوله ای به نام باران اسیدی. به گزارش خبرنگار ایرنا، پندارهای مردم از باران اسیدی با دیدگاه های علمی تا حد زیادی تفاوت دارد هرچند نتیجه باران اسیدی در ذهن مردم...