بلیط هواپیما سوئیت تبریز

بارارچه مرزی سرو

بازارچه مرزی سرو

بازارچه مرزی سرو

استان آذربایجان غربی, سرو

اغلب کسانی که به ارومیه سفر کرده ان نام بازارچه سرو نامی آشنا برای آنهاست.شهر سرو در ۵۵ کیلومتری شهر ارومیه قرار گرفته است که هم مرز با کشور ترکیه است گمرک نیز در این شهر قرار دارد.و همین امر باعث شده که از اهمیت ویژه ای برخوردار باشد.این شهر با داشتن جمعیتی بالغ بر […]