بلیط هواپیما سوئیت تبریز

بادگیرهای ایران

بادگیر چپقی سیرجان

بادگیر چپقی سیرجان

استان کرمان, سیرجان

از دیدنی ترین بادگیرهایی هستند که ارزش دیدن را دارند. انواع بادگیرها در ایران بادگیرهای اردکانی بادگیرهای کرمانی بادگیرهای یزدی همانطور که گفتیم بادگیر چپقی سیرجان به نسبت دیگر بادگیرهای ایران تفاوت بسیاری دارد که دلیل آن کشفی بوده که معماری این بادگیر سید مهدی شجاعی کرده است. این معماری زمانی که با کشتی در حال سفر بوده متوجه...