بلیط هواپیما سوئیت تبریز

بادهای نمکی

نیمی از تالابهای کشور تا ۸۰ درصد خشک شده‌اند

نیمی از تالابهای کشور تا ۸۰ درصد خشک شده‌اند

این درآمد به هیچ عنوان صرفه ندارد. به گفته وی، در حال حاضر بخش کشاورزی نه تنها چالش و بحران را در دریاچه ارومیه تحمیل کرده است بلکه این بحرانها گریبان خود کشاورزان منطقه را از جهت بادهای نمکی و شور شدن آب چاه‌های کشاورزی گرفته است. وی افزود: در حوزه هامون و بختگان نیز توسعه بی رویه کشاورزی تاثیرات بسیار وسیعی در این...