بلیط هواپیما سوئیت تبریز

بادلرز چیه

باد – لرز چیست ؟

باد – لرز چیست ؟

باد – لرز شاخصی است که میزان از دست دادن حرارت بدن انسان را در همراهی باد و سرما توضیح میدهد . یا به عبارت دیگر به دمایی که بدن در همراهی باد و سرما احساس می کند دما ی باد لرز می گویند . باد ـ لرز به ما می گوید که هرچه سرعت […]