بلیط هواپیما سوئیت تبریز

باتلاقی بودن کویر

باتلاقی بودن کویرهای خیس به عنوان جاذبه گردشگری

باتلاقی بودن کویرهای خیس به عنوان جاذبه گردشگری

آمریکایی های اغلب به کویرهای خیس و باتلاقی پلایا می گویند. هم کویرهای شور باتلاقی و هم برخی کویرهای قلیایی در فصل زمستان و اوایل بهار به صورت باتلاقی هستند که اگر انسان یا حیوان بزرگ جثه و همچنین اتومبیلی در کویرهای قلیایی خیس که خاک های آن باتلاقی شده بیفتد، در آن فرو می […]