بلیط هواپیما سوئیت تبریز

ایین سنتی لبوکلوخ

لبوکلوخ؛ آیینی زنده شده در یزد

لبوکلوخ؛ آیینی زنده شده در یزد

استان یزد, یزد

در قدیم مردم مناطق روستایی یزد گاهی در کنار مزارعشان خانه های کوچکی از کلوخ می ساختند و با سوزاندن هیزم در آن تا حد زغال شدن هیزم و سفید شدن کلوخ بر اثر آتش، چغندر یا شلغم یا سیب زمینی را در آن ریخته و بعد روی کلوخ را می کوبیدند، تا مدت زمان […]