بلیط هواپیما سوئیت تبریز

ایندره هندی

آیا رستم ایرانی همان ایندره هندی است ؟

آیا رستم ایرانی همان ایندره هندی است ؟

تاریخ خبر :1394/03/04-پژوهشکده زبان شناسی ، متون و کتیبه های پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری ، نشست تخصصی با عنوان آیا رستم را می توان ایندره هندی دانست ؟ برگزار کرد. آیا رستم ایرانی همان ایندره هندی است ؟ به گزارش روز سه شنبه گروه فرهنگی ایرنا، مریم دارا عضو هیأت علمی پژوهشکده زبان شناسی، متون و کتیبه ها درنشست رستم شناسی گفت: هر گاه به گذشته نظر...