بلیط هواپیما سوئیت تبریز

اینجا ایران

به کودکان بگویید، اینجا ایران است

به کودکان بگویید، اینجا ایران است

می شود که فقط به دیدن آلبوم عکس پدربزرگ و مادربزرگ و تعریف خاطرات کوتاهی از آنها خلاصه می شود! اما این تمام ماجرا نیست، برای خودتان یادآوری کنید که در کشوری با تاریخ چند صد ساله زندگی نمی کنید، اینجا ایران است. معرفی ارزش ها، میوه فعالیت های سازمان است در لزوم یادآوری گذشتگان و تمدنی که آثارش مشهود و ملموس است شکی نیست، میراث...