بلیط هواپیما سوئیت تبریز

اینترنت و گردشگری

اخذ گواهینامه عضویت در جامعه تخصصی گردشگری الکترونیکی ایران

اخذ گواهینامه عضویت در جامعه تخصصی گردشگری الکترونیکی ایران

فی مابین اعضاء و مشتریان، ایجاد ارتباط و هماهنگی مابین فعالان، اعضاء و موسسات و نهادها و سازمان های مرتبط در راستای توسعه و فرهنگ سازی گردشگری الکترونیکی و ارائه نشان ویژه برای اعضایی که طبق استانداردهای فنی در محیط اینترنت و گردشگری الکترونیک اشتغال دارند؛ به عنوان یک تشکل تخصصی با حمایت سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری بنیان نهادند که تا به امروز در پرتو عنایت پروردگار...