بلیط هواپیما سوئیت تبریز

ایمن سازی دروازه قرآن

سایه سنگ بر دروازه قرآن شیراز

سایه سنگ بر دروازه قرآن شیراز

براساس آنچه برخی کارشناسان به ایرنا گفته اند، سقوط سنگی عظیم از بالای دروازه قرآن شیراز مساله ای محتمل است که حتی یک شوک ناشی از زلزله ای با ریشتر کم هم قادر است این سنگ ۶۰ تنی را از بالای کوه بر سر دروازه قرآن شیراز فرود آورد و فاجعه دیگری را به این […]