بلیط هواپیما سوئیت تبریز

ایمنی

اقامت، پذیرایی و ایمنی سه رکن اساسی در سفرهای نوروز

اقامت، پذیرایی و ایمنی سه رکن اساسی در سفرهای نوروز

"محمدتقی رهنمایی" استاد دانشگاه تهران و از پیشگامان و نخستین مدرسان گردشگری در ایران با اعتقاد برآنکه باید جلوی بروز حوادث ناگوار در نوروز گرفته شود عنوان کرد: «می توان با توجه کردن به بخش هایی مانند اقامت، پذیرایی و ایمنی سفر جلوی بروز حوادث ناخوش آیند را گرفت.» او با اشاره به بخش های تاثیرگذار در حوزه اقامتی گفت: «در نوروز...