بلیط هواپیما سوئیت تبریز

ایستگاه قطار

قطار گردشگری ؛سوتی که شنیده نمی شود

قطار گردشگری ؛سوتی که شنیده نمی شود

اظهار کرد ریل یک مقوله اقتصادی و برای حمل و نقل بار و مسافر است و اکنون بسیاری از نقاط کشور فاقد ریل و شبکه قطار است و یا اگر هم باشد باید گردشگر مسافت زیادی برای رسیدن به اولین ایستگاه قطار طی کند. وی درعین حال تصریح کرد با این حال ممکن است همین قطارها و ریل استاندارد نباشد در حالی که مقوله توسعه و کیفیت از هم...