بلیط هواپیما سوئیت تبریز

ایزدبانوی آب

جشن های باستانی ایران؛ آبانگاه

جشن های باستانی ایران؛ آبانگاه

اعتقاد که آب ناخواسته و یا نطلبیده، مراد است همه نشان از احترام و ارزشی است که مردم ایران نسبت به این مایع حیات بخش قائل هستند. در اینجا، چون صحبت از آب و عظمت آن آمد، بهتر است اناهیتا ایزدبانوی آب ها نیز معرفی شود. • آناهیتا ناهید، اناهید (اردویسور اناهیتا) ایزدبانوی با شخصیتی بسیار برجسته است که قدمت ستایش او به قبل از زرتشت می رسد....