بلیط هواپیما سوئیت تبریز

ایران هراسی

توسعه گردشگری در سایه امن تعاملات بین المللی

توسعه گردشگری در سایه امن تعاملات بین المللی

نشد، این تحریم ها حوزه مهمی چون گردشگری خارجی را فلج کرده و مورد تاثیر قرار داده بود. به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش های خبری ایرنا، نمایش چهره ای غیرواقعی از وضعیت امنیتی کشور و ایران هراسی شکل گرفته در اذهان بین المللی پیش از امضای توافقنامه برجام در کنار قطع روابط با سایر کشورها به ویژه کشورهای اروپایی، ایران را در بهره گیری از...