بلیط هواپیما سوئیت تبریز

ایران شناس آمریکایی

ریچارد فرای دلشیفته ی تاریخ و فرهنگ ایران

ریچارد فرای دلشیفته ی تاریخ و فرهنگ ایران

۱۳۹۳/۰۱/۲۸ – تهران-ایرنا-«ریچارد فرای» ایران شناس آمریکایی از آن رو برای ایرانیان شناخته شده است که نیمی از عمر خویش را به تحقیق، نوشتن و تدریس در حوزه ی مطالعات ایران و ایران شناسی صرف کرد؛ مردی که نه فقط پژوهشگر تاریخ و فرهنگ ایران بلکه شیفته و دلباخته ی آن بود. فرای در بیان زندگی خود می گوید:...