بلیط هواپیما سوئیت تبریز

ایران شناسی فرانسوی

ایران شناس فرانسوی: نگاه مردم مغرب زمین به ایران تغییر کرده است

ایران شناس فرانسوی: نگاه مردم مغرب زمین به ایران تغییر کرده است

‘پی یر بریان’ Piere Briant که بطور تخصصی، درباره دوره حکومت هخامنشی در ایران تحقیق و مطالعه می کند، در گفت و گو با خبرنگار گروه برون مرزی ایران می گوید: امروز حتی با وجود تحریم و اظهارات تهدید آمیز علیه ایران از سوی برخی قدرت ها، گردشگران بسیاری از کشورهای غربی به راحتی به […]