بلیط هواپیما سوئیت تبریز

ایران را باید دید

کمپین جهانی ؛ « ایران را باید دید »

کمپین جهانی ؛ « ایران را باید دید »

ایران را باید دید» منتشر شد آمده است: ایجاد کننده کمپین بزرگ گردشگری جهانی ایران در توییتر به آدرس MustSeeIran# در گفت وگویی اختصاصی با روزنامه همشهری به چگونگی ایجاد این کمپین بزرگ گردشگری شبکه اجتماعی توییتر اشاره می کند. علی عراقچی در گفت وگوی خود با صفحه زیست بوم این روزنامه می گوید که کمپین« ایران را باید دید» مانند کودک اوست و او اجازه نخواهد داد هیچ کس در هیچ نقطه از جهان این کمپین بز...