بلیط هواپیما سوئیت تبریز

ایران آمریکا

روحانی کلید قفل پرواز ایران ـ آمریکا را با خود می‌برد؟

روحانی کلید قفل پرواز ایران ـ آمریکا را با خود می‌برد؟

تاریخ خبر: ۱۳۹۳/۰۶/۳۱ – خبرگزاری میراث فرهنگی ـ حمل و نقل ـ‌ مستقیم تهران ـ واشنگتن آرزویی برای ایرانیان مقیم آمریکا برای تردد راحت‌تر است. اگرچه هنوز حتی مراحل اداری آن محقق نشده اما همچنان چشم امید بسیاری از ایرانیان به همت رئیس جمهور خیره مانده است. هنوز معلوم نیست آقای روحانی چه گزارشی برای […]