بلیط هواپیما سوئیت تبریز

ایرانی و آمریکایی

ایرانی ها فوق العاده هستند/ خاطرات دیپلمات سابق آمریکایی

ایرانی ها فوق العاده هستند/ خاطرات دیپلمات سابق آمریکایی

ایرانی و آمریکایی ها باشد و می توانیم با هم از این ها لذت ببریم.بی صبرانه منتظرم و امیدوارم گام های کوچکی که ما در این سفر برداشتیم در سال های آینده منجر به تماس های بزرگ تری شود و ما موضوعاتی پیدا کنیم که می توانیم مشترکا انجام دهیم. ...