بلیط هواپیما سوئیت تبریز

ایرانی های گردشگر

اما و اگرهای وعده لغو ویزا برای رونق گردشگری

اما و اگرهای وعده لغو ویزا برای رونق گردشگری

صادر نخواهد شد اما آنها می توانند در هر کشوری که باشند با مراجعه به سفارت اندونزی در آن کشور برای دریافت انواع ویزا اعم از توریستی یا بازرگانی و ... اقدام کنند. برای لبنانی ها و ایرانی های گردشگر نیز ویزای فرودگاهی صادر می شود و مصری ها هم می توانند بدون ویزا به ایران بیایند ولی این قرارداد یک طرفه است. در این بین ویزای...