بلیط هواپیما سوئیت تبریز

ایرانیان خارج از کشور

برگزاری تورهای ایرانگردی برای ایرانیان خارج از کشور

برگزاری تورهای ایرانگردی برای ایرانیان خارج از کشور

و جای تبریک دارد. اما در عین حال باید مراقب کسانی که این مدت از حوزه دور بودند و به دلال و پیمانکار تبدیل شده اند هم باشند. گرچه تیزبینی ایشان قابل اعتماد است.» تورهای ایرانگردی برای ایرانیان خارج نشین معاون رییس جمهور از ایجاد تورهایی برای ایرانیان خارج از کشور سخن گفت: برای نسل هایی از ایرانیان که سال ها خارج از ایران زندگی می...