بلیط هواپیما سوئیت تبریز

ایرانیان باستان

زمانی برای مهربانی با طبیعت

زمانی برای مهربانی با طبیعت

برای راندن نحسی از خانه بیرون روند و نحسی را در طبیعت به در کنند. اما برای اثبات اینکه ایرانیان قدیم هم این دیدگاه را داشتند هیچ روایت تاریخی و قابل استنادی وجود ندارد. گفته می شود ایرانیان باستان در آغاز سال نو پس از 12 روز جشن گرفتن و شادی کردن که به یاد 12 ماه سال است، روز 13 نوروز را که روز فرخنده ایست...