بلیط هواپیما سوئیت تبریز

ایدز

کوه پردیس، دوای بیماری ایدز نیست

کوه پردیس، دوای بیماری ایدز نیست

بود و تاثیر آن به اندازه‌ای که می‌گویند به دست کردن عقیق خاصیت دارد شناخته شده‌است. او با تاکید برآنکه به لحاظ زمین شناسی نمی‌توان جاذبه‌ای را معرفی کرد که درمان کننده ایدز باشد یادآور شد: «هنگامی که از لجن درمانی و آبدرمانی که بیش از سایر درمان‌ها شناخته شده‌اند سخن به میان می‌آید به دلیل وجود موادی همچون سولفور است که...