بلیط هواپیما سوئیت تبریز

ایجاد

ایجاد فروشگاه صنایع‌دستی ایران در آلمان

ایجاد فروشگاه صنایع‌دستی ایران در آلمان

سفیر ایران در محل سفارت کشورمان در آلمان پیشنهاد کرد در برلین یا یکی از شهرهای بزرگ آلمان فروشگاه دائمی صنایع‌دستی ایران دایر شود. زهرا احمدی‌پور که برای شرکت در همایش راه ابریشم در این کشور به‌سر می‌برد، تصریح کرد:‌ «ایجاد چنین فروشگاه‌هایی می‌تواند ظرفیت بسیار خوبی ایجاد کند تا روابط فرهنگی میان ایران و سایر کشورها تقویت شود.» معاون رئیس‌جمهوری یادآور شد: «ایران خیز بلندی برای ایجاد موقعیتی پایدار...