بلیط هواپیما سوئیت تبریز

ایجاد موزه

هدف موزه ها

هدف موزه ها

نابودی یا آسیب‌دیدن یک ماده، شیء یا پیشینه اصلی از دسترسی یا نمایش آن جلوگیری شود. دسترسی در موزه غالباً به شکل برگزاری نمایشگاه‌ها در محیط‌های کنترل شده و غالباً با هداف آموزشی است . انگیزه ایجاد موزه همان اشتیاق به گردآوری است، که ریشه شگرف در طبیعت انسان دارد. همه تمدن‌ها از ابتدایی‌ترین تا پیشرفته‌ترین آنها در تمایل به انباشتن اشیاء زیبا، گران‌بها، کمیاب یا...