بلیط هواپیما سوئیت تبریز

ایجاد زیرساخت‌

ژئوتوریسم ، پیوند طبیعت و گردشگری درتوسعه پایدار

ژئوتوریسم ، پیوند طبیعت و گردشگری درتوسعه پایدار

چون دامداری و رمه‌گردانی سنتی، صنایع‌دستی و زنبورداری آشنا شده، ضمن خرید صنایع دستی از فرآورده‌های لبنی و عسل منحصربه‌فرد سبلان استفاده کنند. در اکثر مناطق گردشگری ایران این گوناگونی در پتانسیل‌های گردشگری قابل مشاهده است. بنابراین با برنامه‌ریزی و ایجاد زیرساخت‌ها می‌توان از این ویژگی مهم و وجود مجموعه‌ای از جذابیت‌های گردشگری به نحو مطلوب در راستای جذب گردشگر و ایجاد اشتغال، درآمد و ارزآوری و در نهایت توسعه...