بلیط هواپیما سوئیت تبریز

ایتالیایی

گردشگری ایران از نگاه خبرگزاری ایتالیایی

گردشگری ایران از نگاه خبرگزاری ایتالیایی

گزارشی از جذابیت‌های گردشگری تهران نوشت. در این گزارش آمده است: «ایران اکنون درهایش را به روی گردشگران باز کرده و پیش‌بینی می‌شود که امسال گردشگران زیادی از پایتخت این کشور دیدن کنند.» به گزارش «ایرنا»، این خبرگزاری با تشویق ایتالیایی‌ها برای سفر به ایران نوشته است: «تاکنون تحریم‌های بین‌المللی مانع گسترش صنعت گردشگری شده بودند اما اکنون ایران درهایش را به روی گردشگران باز کرده است. شمال شهر تهران...

ایتالیایی‌ها مشتاق تالیف و ترجمه کتب ایرانشناسی هستند

ایتالیایی‌ها مشتاق تالیف و ترجمه کتب ایرانشناسی هستند

در دین به لحاظ حمایت‌های دولتی که وجود داشته‌است بیشتر نمود پیدا کرده. البته در حوزه ایرانشناسی بیش از آنکه ترجمه معکوس انجام شده‌باشد تالیف انجام شده‌. عباسلو همچنین از اشتیاق ناشران ایتالیایی برای نشر دو جلد کتاب ایرانشناسی خبر داد و گفت: « دو کتاب ایرانشناسی که کی از آنها در حوزه گردشگری و معرفی ایران خواهد بود تالیف و کتاب...