بلیط هواپیما سوئیت تبریز

ایام مسافرت

اگه یه روز بری سفر …

اگه یه روز بری سفر …

است که می‌تواند هتل بگیرد، وگرنه توی شهر خودش که اساسا می‌رود خانه‌ی خودش. البته آشناها هم حرفی نداشتند. سفره‌ها باز بود و درها باز بود و خانه‌ها هر قدر بزرگ یا کوچک، یک اتاق مهمان‌خانه داشت که در ایام مسافرت می‌شد خانه‌ی مهمان. اما این روزها اوضاع تغییر کرده است. مسافرت‌ها بیشتر شده است؛ مسافرت‌های کاری، مسافرت‌های درمانی، مسافرت برای امر خیر و ارتباطات گسترده‌تر؛ مثلا ممکن...