بلیط هواپیما سوئیت تبریز

اگروتوریسم در ایران

اگرو توریسم یا گردشگری کشاورزی

اگرو توریسم یا گردشگری کشاورزی

اگرو توریسم یا گردشگری کشاورزی یک نوع جدید از گردشگری روستایی است که در آن بازدید کنندگان به مدت یک شب یا بیشتر در خانه های روستایی اقامت کرده و زندگی روستایی را تجربه می کنند در این نوع گردشگری بازدید کنندگان خود به کشت و برداشت محصول پرداخته و در فعالیتهای کشاورزی نقش فعال […]