بلیط هواپیما سوئیت تبریز

اکوسیستمی

جنگل فندقلو یکی از ارزشمندترین ذخایر ژنتیکی فندق جهان

جنگل فندقلو یکی از ارزشمندترین ذخایر ژنتیکی فندق جهان

سعی دارد با اجرای تحقیقات فندق گامی موثر در شناخت موثر جنگل فندقلو و تجاری‌سازی این محصول بردارد. معاون تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل هم در این جلسه، گفت: در طرح مطالعات فندق باید جوانب اکوسیستمی، اقتصادی، گردشگری و صنایع تبدیلی این محصول در نظر گرفته شود. خلیل نیکشاد افزود: به دلیل اهمیت این موضوع، این طرح باید به عنوان طرح ملی...