بلیط هواپیما سوئیت تبریز

اکوتوریسم و بهبود معیشت

میانکاله؛ مشارکت مردم در اکوتوریسم

میانکاله؛ مشارکت مردم در اکوتوریسم

آنها خریده و در فروشگاه‌های مشخصی در شهرهای بزرگ عرضه می‌کنیم؛ البته مشروط بر اینکه مردانشان دیگر به شکار نروند. به نظر می‌آید این روند در زنجیره‌ای به‌هم پیوسته به حفظ گونه‌های در معرض خطر این ناحیه نظیر درناها، توسعه اکوتوریسم و بهبود معیشت جامعه محلی یا به عبارت دیگر همان توسعه پایدار می‌انجامد.