بلیط هواپیما سوئیت تبریز

ايران‌زمين

عصر يخبندان کوچک و تاثير آن بر ايران‌زمين

عصر يخبندان کوچک و تاثير آن بر ايران‌زمين

آمودريا (جيحون) تغيير کرده ارتباط دريای مازندران و درياچه وخش (آرال) قطع شده است. رودخانه‌ها و درياچه‌های محلی بسياری در آغاز اين دوره پر آب بوده و در پايان آن خشک شدند.  پهنه گسترده‌ای از جنگل‌های تنک، علف‌زارها و مرغزارهای ايران‌زمين و همچنين زمين‌های کشاورزی در پايان اين دوره از ميان می‌روند. همچنين تنوع حيات وحش هم رو به کاهش می‌گذارد. گستره زندگی گربه‌سانان بزرگ در ايران کوچک و کوچک‌تر...

int(17420)