بلیط هواپیما سوئیت تبریز

ايران‌زمين

عصر یخبندان کوچک و تاثیر آن بر ایران‌زمین

عصر یخبندان کوچک و تاثیر آن بر ایران‌زمین

گه تیر مه باد دریای هند          بشوید به سیلاب از چین به سند به موسم کند زنده او نیمروز          به خورشید تابان ماه تموز هیچکس در هیچ زمانی قله کوه دماوند را خالی از برف ندیده است و چنانچه هنگامی بدون برف بماند، در جهتی که کوه بی برف نمایان گردد، فتنه و […]