بلیط هواپیما سوئیت تبریز

اولین کارخانه ریسندگی

کارخانه اقبال شهر یزد

کارخانه اقبال شهر یزد

استان یزد, یزد

نخستین جلوه صنعت ریسندگی وبافندگی جدید دریزد «کارخانه اقبال » است که درسال ۱۳۱۲ ش.راه اندازی شده است.این کارخانه در خیابان شهید مطهری واقع شده است .