بلیط هواپیما سوئیت تبریز

اولین مدرسه دخترانه تهران

مدرسه ناموس ، از اولین مدارس دخترانه تهران

مدرسه ناموس ، از اولین مدارس دخترانه تهران

استان تهران, تهران

مدرسه ناموس ، از اولین مدارس دخترانه تهران می باشد . تا بعد از مشروطیت مدرسه ای برای دختران ایجاد نشد، به عوام چنین تلقین می شد كه درس خواندن برای دختران لازم و جایز و پسندیده نیست و شاید شرط عفت را در زندگی كنج خانه نشستن و نداشتن سواد می دانستند. عامه مردم […]