بلیط هواپیما سوئیت تبریز

اولین حمام نمره

حمام سلیمانیه ، کشوریه تهران

حمام سلیمانیه ، کشوریه تهران

استان تهران, تهران

اولین حمام نمره شهر تهران است که هنوز پابرجاست. در کف سالن انتظار یک حوض کاشی کاری شده، بیضی شکل وجود داشت که در آن همیشه کانادا و پپسی خنک یافت می شد. در انتهای سالن سه درب بود و چند آئینه کاری و گچ بری متفاوت عکس سرقت شده آقای سلیمان سنه و بانو کشوریه در مرکز سردر ستاره داوودی قرار داشت که در میان آن عکس تمام قد از آقای سلیمان سنه و همسرش کشوریه بود که شوربختانه در سالهای گذشته این عک...