بلیط هواپیما سوئیت تبریز

اولویت های گردشگران

دیپلماسی، گره از زلف پریشان گردشگری گشود

دیپلماسی، گره از زلف پریشان گردشگری گشود

کرد: برنامه و سیاست گذاری های وزارت امور خارجه ایران مهمترین عامل افزایش تقاضای گردشگران خارجی برای سفر به ایران محسوب می شود. ˈکاووس مسعودیˈ با اشاره به اینکه احساس امنیت برای سفر به یک مقصد از اولویت های گردشگران محسوب می شود، افزود: تلاش های وزارت امور خارجه در معرفی ایران به عنوان یک کشور امن و دوستدار صلح در منطقه موفقیت آمیز بوده است ....