بلیط هواپیما سوئیت تبریز

اولویت احیا

گشایش قفل کاروانسرا‌ها با کلید سرمایه‌گذاران

گشایش قفل کاروانسرا‌ها با کلید سرمایه‌گذاران

در سال 1889 ، هانری رنه د آلمانی و محمدعلی محلاتی معروف به حاج سیاح، از سیاحان بنام دوره قاجار در سفرش در مهر ماه 1256 شمسی می‌توان نام برد. حفظ شکل اولیه؛ اولویت احیا گفته می‌شود این مجموعه از آنجا که کاروانسرای عباسی (مادرشاه) در چند برهه زمانی، موارد استفاده مختلفی داشته و برای احیای این اثر نفیس، تغییراتی در آن...