بلیط هواپیما سوئیت تبریز

اوقات شرعی تهران

اوقات شرعی تهران رمضان ۱۴۰۰

اوقات شرعی تهران رمضان ۱۴۰۰

اوقات شرعی تهران رمضان 1400 که از 25 فروردین شروع و 23 اردیبهشت 1400 به پایان می رسد را در دو جدول شامل وقت دقیق و ساعت اذان صبح تهران ، طلوع آفتاب تهران ، اذان ظهر ، غروب آفتاب ، اذان مغرب تهران و نیمه شب است برای شما به نمایش گذاشته ایم . اوقات شرعی تهران، ساعات مشخصی از شبانه روز هستند که توسط دین مشخص شده تا فرایض خاصی دراین زمان ها انجام شود. مثلا نمازهای روزانه و روزه و اذان ماه رمضان از جمل...

اوقات شرعی تهران رمضان ۹۹

اوقات شرعی تهران رمضان ۹۹

اوقات شرعی تهران رمضان 99 که از 6 اردیبهشت شروع و 3 خرداد به پایان می رسد را در دو جدول شامل وقت دقیق و ساعت اذان صبح تهران ، طلوع آفتاب ، اذان ظهر ، غروب آفتاب ، اذان مغرب و نیمه شب برای شما به  نمایش گذاشته ایم  . اوقات شرعی تهران، ساعات مشخصی از شبانه روز هستند که توسط دین مشخص شده تا فرایض خاصی دراین زمان ها انجام شود. مثلا نمازهای روزانه و روزه و اذان ماه رمضان از جمله فرایضی هستند که اجر...

اوقات شرعی تهران مشهد تبریز اصفهان در رمضان ۹۸

اوقات شرعی تهران مشهد تبریز اصفهان در رمضان ۹۸

اوقات شرعی تهران شامل اذان صبح به افق تهران ، اذان ظهر به افق تهران ، اذان مغرب به افق تهران است. همچنین زمان طلوع و غروب آفتاب و نیمه شب شرعی به وقت تهران مشهد تبریز اصفهان برای ماه مبارک رمضان سال 98 در این صفحه نوشته شده است. اوقات شرعی تهران در ماه مبارک رمضان 98 : اوقات شرعی مشهد در ماه مبارک رمضان 98 : اوقات شرعی تبریز در ماه مبارک رمضان 98 : اوقات شرعی اصفهان در ماه مبارک رمضا...