بلیط هواپیما سوئیت تبریز

اهمیت گردشگری

آنچه باید در پروسه برندسازی گردشگری بدانیم

آنچه باید در پروسه برندسازی گردشگری بدانیم

ارتباطات بازاریابی می‌تواند ابزار بسیار مناسبی برای فروش سفر‌های تفریحی و سایر محصولات و خدمات باشد، اما برای تغییر قواعد بنیادی فرهنگی، مانند تصویر ذهنی ملی کارساز نیست. تصویر ذهنی کشور با ارتباطات ساخته نمی‌شود و تغییری هم نمی‌یابد. مدیریت تصویر ذهنی کشور، تبلیغات و طراحی یا روابط عمومی نیست، اما این تکنیک‌ها در ترویج […]