بلیط هواپیما سوئیت تبریز

اهمیت ثبات

۳ کانال اثرگذاری نوسان نرخ ارز بر گردشگری

۳ کانال اثرگذاری نوسان نرخ ارز بر گردشگری

خصوص گریبانگیر این کشورها شده است. در این زمینه می‌توان به بحران مالی و نوسانات نرخ ارز در شرق آسیا در سال‌های دهه 90 میلادی و ترکیه در برخی برهه‌ها اشاره کرد. اهمیت ثبات نرخ ارز برای گردشگری ترکیه پیش از وارد شدن به گرداب مشکلات گوناگون توانسته بود رقمی حدود 40 میلیون گردشگر خارجی را در سال جذب...