بلیط هواپیما سوئیت تبریز

اهداف هزاره سوم

کشورهای در حال توسعه میزبان ۴۵ درصد گردشگران جهان

کشورهای در حال توسعه میزبان ۴۵ درصد گردشگران جهان

می‌کند. برنامه‌های توسعه‌ای باید با تکیه بر ماندگاری منابع اکولوژیک و بهره‌وری اقتصادی تنظیم شود. معاون اول رئیس‌جمهور درپایان ابراز امیدواری کرد که گردشگری عاملی برای ادراک جهان، فهم آن و تجربه کردن آن باشد. تحقق اهداف هزاره سوم با گردشگری معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نیز در این مراسم ضمن محکوم کردن مشی افراطی که به نابودی...