بلیط هواپیما سوئیت تبریز

اهداف راهنمایان

اهداف هفتمین جشن راهنمایان گردشگری

اهداف هفتمین جشن راهنمایان گردشگری

سفرهای کلاسیک خارج شده‌است. این درحالی است که مطرح شدن دوباره بم به عنوان جاذبه گردشگری بسیار اهمیت دارد.» او با تاکید برآنکه جامعه راهنمایان ایران و کانون راهنمایان گردشگری تنها یک نام هستند و توجه به اهداف راهنمایان است که باید مورد توجه قرار گیرد اظهار کرد: «تمام تشکل‌ها اهداف مشترکی دارند که برای دستبابی به آن بوجود آمده‌اند. در این راستا مهمترین اهداف ما تامین...