بلیط هواپیما سوئیت تبریز

اهداف راهبردی

ایران با کمبود آب مواجه است و اندوخته‌های آبی کشور تا نیم قرن آینده به صفر میرسد

ایران با کمبود آب مواجه است و اندوخته‌های آبی کشور تا نیم قرن آینده به صفر میرسد

مصرف آب در بخش‌های کشاورزی با ارتقاء بهره‌وری و کاربرد فناوری نوین آبیاری، اهمیت دادن به ارزش اقتصادی آب در کلیه مصارف، نظارت و جلوگیری از حفر چاه‌های غیرمجاز، همکاری علمی و تبادل تجربیات با نهادهای بین‌المللی آب در راستای اهداف راهبردی آب کشور موثر است. وی ادامه داد: تقویت ظرفیت‌های مردم نهاد، توجه به تأمین حق حقابه‌های زیستی در حوزه‌ها و کاربرد اصل احتیاط در انتقال...